DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

Spoločenská zodpovednosť firiem

S nami získate unikátne príležitosti, ako podnikať efektívnejšie, a zároveň pomáhať transparentným a cieleným spôsobom tým, ktorí to skutočne potrebujú

Aj Vaše podnikanie môže byť vedené v duchu pomoci tým, ktorí ťahajú v globálnom merítku celej spoločnosti za kratší koniec. Dajte do projektu CSRwork spoločne s nami svoje srdce a budete príjemne prekvapení, ako sa to prejaví na Vašom podnikaní.

Spoločenská zodpovednosť firiem je pojmom súčasnosti

Spoločenská zodpovednosť firiem je pojmom súčasnosti

Občianske združenie DumiSK dáva prostredníctvom projektu CSRwork firmám a podnikom možnosť budovať ich firemné hodnoty, a zároveň získať niečo naviac. Kultúra spoločnosti a kultúra firmy odzrkadľujú často oveľa viac, ako si niektorí z nás uvedomujeme. Lojalita zamestnancov, pocit súdržnosti a príslušnosť k značke, ktorá je tak silná, že pomáha aj slabým a znevýhodneným skupinám, k značke, ktorá prispieva na liečbu pacientov a cielene podporuje kvalitu života chorých a znevýhodnených ľudí – to všetko buduje silné a dobré meno Vašej firmy v očiach zamestnancov i verejnosti. Spoločensky zodpovedné podnikanie znamená etickosť konania, príspevok k ekonomickému rozvoju, zvyšovanie kvality života komunít a rastu spoločnosti ako celku.

Pridajte sa k projektu CSRwork a vytvárajte spoločne s nami hodnoty, ktoré prispievajú k pozitívnej zmene v životoch tých, ktorí to skutočne potrebujú.

Spolupráca s nami Vás odbremení od operatívy

Manažment činností, ktoré súvisia s personálnymi a mzdovými otázkami, preberáme v plnej miere na seba. Občianske združenie DumiSK sa prostredníctvom projektu CSRwork plnohodnotne postará o všetko, čo súvisí so zastrešením služieb a pracovných výkonov, ktoré je pre Vás možné outsourcovať, a to vrátane logistiky a kontroly kvality. Pôsobí to príliš jednoducho a priamočiaro? Presne tak to v spolupráci s nami funguje. Vy získate pridanú hodnotu v podobe úspory a zefektívnenia pracovných činností a procesov, a zároveň prispievate transparentným spôsobom na dobrú vec a pomoc iným. Dokonca si môžete zvoliť priamo Vy osobne, či nám dáte zadanie a informácie o konkrétnych ľuďoch a skupinách, ktoré by ste chceli podporiť alebo to necháte na nás a my Vám sprostredkujeme všetky informácie o tom, kde boli v spolupráci s Vami získané finančné prostriedky použité. Zoznam tých, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľmi dlhý. No my vieme, že naša snaha pomáhať je na nekonečnej ceste, a preto sme pripravení bojovať za ďalšie úspešné príbehy v mene ľudí, ktorí stratili silu a motiváciu čeliť osudu. A pevne veríme, že nájdeme nových partnerov, ktorým ťažké osudy ľudí nie sú ľahostajné. CSRwork je jedinečný projekt s cieľom pomáhať, postavený na inteligentnom outsourcingu a stratégii win/win.

Spolupráca s nami Vás odbremení od operatívy

Flexibilita a transparentnosť v každom bode spolupráce - otvorené srdce a ochota pomáhať tým, na ktorých sa zabudlo

Spoločenská zodpovednosť firiem je postavená na dobrovoľnom úsilí firiem podporiť stratégie a ciele, ktoré sú potrebné a v spoločnosti žiadúce. Práve v tomto úsilí sme silným partnerom, ktorý vie, kde je potrebné pomáhať, aby sa naša spoločnosť posúvala tým správnym smerom. Znevýhodnené a zraniteľné osoby to majú pre veľa dôvodov v našej krajine ťažšie. No mnohým z nich stačí len druhá šanca, ktorá ich postaví na nohy, aby sa mohli stať lepšou verziou seba samého. Alebo kúsok šťastia, ktoré do vienka nedostali napriek veľkej snahe a častokrát aj talentu. Nepodceňujeme životné okolnosti, v ktorých sa mnohí ocitli. Srdce nesúdi, srdce chápe a vníma nešťastie iných. Preto DumiSK spája v projekte CSRwork empatiu, snahu pomáhať a byť na strane slabších, a prepája ju v unikátnom systéme, ktorý sa dokáže prispôsobiť aj Vašim podnikateľským cieľom a potrebám, ktoré vyústia v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Služby dokážeme nastaviť v spolupráci s Vami do takej miery, že zabezpečíme hladký chod Vami požadovaných procesov a kvalitatívnych výstupov vždy flexibilne, aj v reakcii na prípadné zmeny zadaní našich klientov. Vďaka maximálnemu ohľadu a zameraniu sa na Vaše potreby, a nášmu dlhoročnému know-how, realizujeme celý priebeh spolupráce tak, že Vaša spokojnosť bude zaručená a poslanie pomáhať splnené.

Dobročinné aktivity a udržateľnosť narastajú v čase na hodnote a len spoločnými silami dokážeme niečo zmeniť a zanechať odkaz, ktorý bude inšpirovať podnikateľov naprieč celým Slovenskom. Váš úspech a príspevok k lepšiemu svetu a pomoci spoločnosti môžu ísť ruka v ruke. Ak pre Vás spoločenská zodpovednosť firiem znamená viac, ako len všeobecne známu frázu, ak chcete pomáhať efektívnym a transparentným spôsobom, potom budeme hrdí na spoluprácu s Vami. 

Kontaktujte nás a dozviete sa o Vašich možnostiach podpory a efektívneho podnikania viac.

Outsourcing činností, ktorými darujete ľuďom lepší život, a zároveň získate bezkonkurenčne najvýhodnejšiu spoluprácu

Podporte dobrú vec, podporte projekt CSRwork a získajte aj tieto výhody

Staňte sa súčasťou niečoho skutočného a veľkého – buďte súčasťou projektu CSRwork

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našej činnosti a všetkých výhodách, ktoré v spolupráci s nami získate.