DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

O projekte CSRwork

Ak je Vaším cieľom pomáhať transparentným a cieleným spôsobom, splníte si ho spoločne s nami v jedinečnej spolupráci na projekte CSRwork.

Pár informácií o projekte CSRwork a o našom združení DumiSK

To, čo sme pretavili do myšlienky a idei projektu CSRwork, je postavené na pevných pilieroch neoblomnej snahy pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. CSRwork sa stal nielen projektom, ale i nástrojom pre veľa spoločností a firiem, vďaka ktorému dokážu cielene pomáhať druhým, a zároveň podporiť svoje podnikanie. Že to znie neuveriteľne? Potom sa cítime hrdo a výnimočne zároveň, a sme pripravení s Vami celý náš model prejsť.

Ale poďme pekne poporiadku.

O projekte CSRwork - Pomoc transparentným a cieleným spôsobom

Úvodom sme totiž fungovali ako malá skupinka nadšencov, ktorí sa zaujímali o dianie v spoločnosti. Transformácia na občianske združenie prišla postupne a prirodzene, najmä s cieľom pomáhať viac cielene, viac transparentne, viac „vo veľkom“. Jedným z faktorov, ktorý sme citeľne vnímali, bolo aj získať si dobré meno, ktoré sme potrebovali v snahe budovať spolupráce a získavať nových partnerov profesionálnejším a systematickejším spôsobom. A zároveň sme si chceli udržať to, na čom nám veľmi záležalo – individuálny prístup, cielenú a personalizovanú schopnosť pomáhať a prehľad. Aj keď sa náš tím rozrástol o niekoľko členov a pomoc sa rozšírila do viacerých oblastí, stále sa cítime byť súčasťou príbehov, ktoré sa nás dotkli. Vieme, komu pomáhame, poznáme osudy našich klientov, a aj vďaka tomu sme stále plnohodnotne prítomní v každom príbehu.

No zároveň rozlišujeme, aká pomoc je na mieste.

O projekte CSRwork – čo je obsahom našej pomoci

Marginalizované skupiny ľudí, ktorí sú v zlej ekonomickej, sociálnej a kultúrnej situácii, a tým aj v izolácii, majú často sťažený prístup k informáciám, k trhu práce a vzdelaniu. Zostávajú v začarovanom kruhu na okraji spoločnosti, z ktorého sa nevedia dostať. Je pre nich malým zázrakom už to, že sa niekto o nich zaujíma. Neverili by ste, koľkokrát to nemusí byť vôbec chyba tých, ktorí na to doplatili. A bez toho, aby existovali združenia a nadácie, ktoré to myslia úprimne, sa pozitívnej zmeny nedočkáme. My pevne veríme, že čo posielame von do vesmíru, čo dávame tým zraniteľným a slabým, sa nám niekoľkonásobne vracia.

Niekto potrebuje radu v ťažkej situácii, niekoho treba naučiť pár zručností, aby sa dokázal uživiť sám, iný zdravotnícke pomôcky, na ktoré mu štát neprispeje. Čo je viac, ako dať človeku, ktorý chce pracovať, možnosť pracovať, aby sa stal nezávislým. Sme aktívni v oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania, súčinnosti pri právnom poradenstve, sprostredkovania novej práce a poskytujeme asistenciu v momentoch, v ktorých si bežný smrteľník bez pevnej zemi pod nohami ťažko poradí sám. A budujeme komunitu – dokonca dve komunity. Komunitu tých, ktorí chcú a dokážu pomáhať a komunitu tých, ktorí si potrebujú začať viac vážiť život a chcú sa stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. A niekedy stačí naozaj málo – len venovať pozornosť a radu tým, ktorí sa ocitli v náročnej, a pre nich nezvládnuteľnej životnej situácii, na hranici svojich možností.

„Ak niekomu daruješ rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“

„Nie je ryba bez kostí a človek bez chýb.“

Medzi znevýhodnené skupiny v projekte CSRwork patria primárne deti a starší ľudia, no svoj pohľad neodvraciame ani od pomoci zvieratám. A je tu ešte jedna opomenutá skupina, z pohľadu spoločnosti veľmi kritická a kriticky vnímaná – ľudia v nápravných zariadeniach. Aktuálny systém nemá k dispozícii, a preto ani neposkytuje, dostatočné riešenia, aby dokázal podporiť tých, ktorí sa po určitom čase potrebujú zaradiť späť do bežného života a sami to nezvládajú. Je jednoduché otvoriť bránu a vypustiť človeka von, nezaujímať sa, kam budú viesť jeho ďalšie kroky. Ale skutočným poslaním je, zobrať ho pod svoje krídla, vytiahnuť ho z ulice a špiny, prevziať zodpovednosť za jeho napredovanie a podporiť budovanie nového základu pre jeho slušnejší život. Sme presvedčení, že je to významný faktor znižovania kriminality vo svete. A Slovensko v tomto musí prejsť ešte veľmi, veľmi dlhú cestu.

Pár slov na záver o projekte CSRwork

Aj dnes tu ešte stále stojíme ako partia nadšencov, ktorá je možno viac „ostrieľaná“, pracuje viac profesionálne, viac organizovane a v rámci lepšie fungujúceho systému, ktorý nám umožňuje toho zvládnuť viac. No aj tak sme stále tí istí, plne pohrúžení do osudov a príbehov ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc, pretože spoločnosť na nich zabudla.

CSRwork je jedinečný projekt, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu. Čo je veľká škoda. A preto, ak sa chcete dozvedieť viac a zaujíma Vás, ako sa forma pomoci dokáže pretaviť do WIN/WIN stratégie, spojte sa s nami. Úvodom stačí telefonicky. Tešíme sa na každé nové partnerstvo, ktoré prinesie do našej krajiny viac z toho dobrého.

Hodnoty, na ktorých je založený projekt CSRwork