DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

Ručné prebaľovanie výrobkov

Ručné prebaľovanie výrobkov dokážete efektívne a finančne výhodne outsourcovať na nás. Inteligentný systém pre outsourcing manuálnej práce zastrešujeme prostredníctvom projektu CSRwork. Jedinečný model pre stratégiu WIN/WIN.

Ručné prebaľovanie výrobkov so zastrešením aj ďalších manuálnych činností

Komplexnosť našej ponuky Vás presvedčí. Po všetkých stránkach je účasť na projekte CSRwork výhodná pre firmy, ktoré chcú šetriť náklady na manuálnu prácu, ktoré nepatria medzi práve tie profitabilné činnosti. Naša organizácia zabezpečí činnosti akými sú logistika, pracovné priestory, zaškolenie pracovníkov, kvalitatívna kontrola, súvisiace činnosti pre prípravu tovarov na expedíciu. Od prebalenia výrobkov, po etiketovanie, roztriedenie do krabíc, dokonca skladanie krabíc, zvládneme celý proces spoľahlivo a zodpovedne. V našom tíme máme ľudí, ktorí svoju prácu berú vážne, a zároveň podliehajú zodpovedným vedúcim, ktorí dohliadajú na bezproblémový priebeh a celú organizáciu od vyzdvihnutia po expedíciu. 

Ručné prebaľovanie výrobkov so zastrešením aj ďalších manuálnych činností

Ručné prebaľovanie výrobkov ja značne monotónna práca, podlieha vysokej chybovosti a nepresnostiam pri narátaní množstiev – ale nie u nás. To všetko dokážeme odfiltrovať vďaka vysokej organizovanosti a pracovnej sile, ktorú máme k dispozícii. A samozrejme, plníme všetky termíny.

Efektívny outsourcing manuálnej práce – zverte ručné prebaľovanie výrobkov do našich rúk

Pedantnosť, zameranie sa na detail, zvládnutie akéhokoľvek množstva po kvantitatívnej stránke a spoľahlivé dodanie v dohodnutom termíne. Flexibilita a kombinácie našich možností sú nekonečné. Ručná práca je aj v tejto dobe pri mnohých činnostiach nenahraditeľná. Nemusíte hľadať nové pracovné sily, ani ich školiť, motivovať neprimeranými odmenami, aby ste dosiahli dobré výsledky. Môžete sa spoľahnúť na nás a odbremeniť sa od niekoľkých procesných úkonov, ktoré stoja čas, energiu, peniaze. Ručné prebaľovanie výrobkov dokážeme spoľahlivo zabezpečiť aj pri veľkých rozmeroch výrobkov, kde je nutná prítomnosť dvoch a viac osôb s ohľadom na bezpečnú manipuláciu. Naši ľudia sú zohratí, pracujú načas a dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné a kvalitatívne normy. Využite sofistikovaný systém postavený na jedinečnom know-how. CSRwork sa oplatil už mnohým firmám. Zapojte nás do svojich procesov aj Vy. Alebo presnejšie – zbavte sa procesov, ktoré Vás stoja priveľa.

Ručné prebaľovanie výrobkov s pridanou hodnotou CSRwork

Outsourcing činností tým najvýhodnejším spôsobom realizujeme aj pre tieto manuálne práce:

CSRwork je jedinečný projekt založený na efektivite, kvalite a dôvere

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našej činnosti a všetkých výhodách, ktoré v spolupráci s nami získate.

Kontaktný formulár