DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

Ručné brúsenie a ručné leštenie

Outsourcing manuálnej práce za bezkonkurenčne najvýhodnejších podmienok. Ručné brúsenie a ručné leštenie patria k činnostiam, ktoré nie sú pre procesy priamo ziskové, no ich interným pokrytím musíte investovať do pracovnej sily. Využite outsourcing v jedinečnom modeli projektu CSRwork.  Výhodné podmienky pre firmy a organizácie.

Ručné brúsenie a leštenie za výhodných podmienok

CSRwork je projekt občianskeho združenia DumiSK založený na WIN/WIN stratégii pre podnikateľov, ktorí majú záujem o outsourcing manuálnej práce za výhodných podmienok. Urobte strategicky dokonalý presun ručnej práce na našu stranu a znížte svoje personálne výdavky na minimum. Spolupráca s nami znamená nielen operatívne zastrešenie činností pre ručné brúsenia a ručné leštenie, ale i kontrolnú činnosť na výstupe a logistickú podporu pre dodanie výrobkov, dielov, produktov a pod. do a z našich priestorov. Naši pracovníci ovládajú tieto činnosti spoľahlivo, dostávajú pravidelné školenia a pracujú pod dohľadom našich vedúcich.

Ručné brúsenie a leštenie za výhodných podmienok

Staňte sa aj Vy súčasťou projektu CSRwork a profitujte z nášho systému, ktorý Vás odbremení časovo, logisticky a po finančnej stránke je bezkonkurenčne výhodný. Sme profesionáli, ktorí dodávajú kvalitu za tých najlepších podmienok.

Outsourcing za tých najvýhodnejších podmienok: ručné brúsenie a ručné leštenie kvalitne a rýchlo

Službu ručného brúsenia a leštenia oceňujú v tejto dobe viaceré odvetvia, ktoré hľadajú výkonnú pracovnú silu externe, a zároveň potrebujú kvalitatívne vysoko hodnotné dodatočné opracovanie produktov na výstupe, vrátane ich finálnej kontroly. Medzi našich klientov patria výrobcovia dielov pre automobilový priemysel, výrobné závody súčiastok, spoločnosti zaoberajúce sa nábytkárstvom alebo výrobcovia plastových výrobkov, odliatkov a pod., ktoré musia v rámci finalizácie po zídení z linky prechádzať aj orezávaním. Pri výrobe súčiastok, akými sú ložiská, piesty, formy na vstrekovanie plastov a pod., je potrebná vysoká presnosť a hladkosť povrchu pre dosiahnutie požadovanej kvality, aby výrobcovia plnili normy a špecifikácie. Spoločnosti, ktoré vyrábajú a dodávajú produkty vo veľkých množstvách a potrebujú plniť termíny ich finalizácie a kontroly na výstupe, rovnako ako termíny dodania ich klientom, oceňujú náš flexibilný prístup a schopnosť zabezpečiť pracovnú silu pre rôznorodé manuálne opracovanie. Možnosť zabezpečiť celú agendu pre ručné brúsenie a ručné leštenie v našich vlastných priestoroch je ďalšou pridanou hodnotou CSRwork.

Výhody pre outsourcing služby ručné brúsenie a ručné leštenie s CSRwork

Ďalšie manuálne práce a výkony v našej ponuke:

Zapojte sa do spolupráce s CSRwork a využite všetky jej benefity

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našej činnosti a všetkých výhodách, ktoré v spolupráci s nami získate.

Kontaktný formulár