DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

DUMISK, o.z. je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55263, Združenie je registrované plne v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie neposkytuje služby v zmysle zákona číslo 586/2003 Z.z. o advokácii.

Outsourcing manuálnej práce

Jedinečný model s WIN/WIN nastavením spolupráce, v rámci ktorého využijete outsourcing manuálnej práce, a zároveň pomôžete tým, ktorí to naozaj potrebujú. CSRwork – stratégia pomoci pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.

Pomocou druhým podporíte svoje podnikanie

CSRwork je unikátny projekt občianskeho združenia DumiSK, ktorý už niekoľko rokov úspešne pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji záujmu našej spoločnosti, no zároveň prináša neskutočné množstvo benefitov pre firmy, ktoré sa so svojím podnikaním k nám pripoja. Pridajte sa aj Vy do projektu budúcnosti, ktorý buduje hodnoty a prispieva nielen pomocou iným, no zároveň buduje dôveru a podporujú to dobré v ľuďoch.

Pojem outsourcing znamená v skutočnosti prevzatie, odsunutie – čo je istým spôsobom irónia voči realite a výstižné poňatie problematiky zároveň. Pretože práve odsunutí ľudia, na ktorých sa zabúda, sú naším poslaním a preberáme podpornú a charitatívnu činnosť, ktorá je v ich životných príbehoch esenciálne potrebná.

Outsourcing činností - Pomocou druhým podporíte svoje podnikanie

Outsourcing činností sprostredkujeme za najvýhodnejších podmienok

Prečo podporiť práve projekt CSRwork

Pomoc, ktorej dopad Vám bude známy

Naša práca je transparentná, naše výstupy overené. Každý partner, ktorý sa zapojí do projektu CSRwork, či už využitím nami poskytovaných služieb outsourcingu alebo inou formou podpory, má možnosť zvoliť si oblasť pomoci, v rámci ktorej chce prispieť, alebo sa u nás môže informovať o stave pomoci, ktorú sme na základe jeho príspevku sprostredkovali.

Podpora ľudských príbehov

Celé roky nášho úsilia a práce sme súčasťou ľudských príbehov, ktoré nás chytili za srdce, a ktoré sme dokázali podporiť. Realita je taká, že ľudských príbehov, o ktorých vieme, a mnohé, o ktorých nevieme, je podstatne viac ako prostriedkov, ktoré dokážeme rýchlo využiť na pomoc dotknutých osôb. Nestrácame prehľad ani hlavu, pomáhame stále cielene, a to si chceme udržať aj v budúcnosti.

Spoločenská zodpovednosť firiem

Významné slovné spojenie, ktoré buduje hodnoty, buduje komunitu a otvára dvere pre dobro v našej krajine. Aj keď tento pojem vyzýva k zodpovednosti, v praxi dokáže nielen pomáhať znevýhodneným skupinám, ale zároveň prispeje vďaka outsourcingu činností Vášmu podnikaniu. Ozvite sa nám a spýtajte sa na naše referencie. Zistíte, že spoločenská zodpovednosť vie byť prínosom pre všetky zúčastnené strany.

Flexibilita a schopnosť prispôsobiť outsourcing činností Vám osobne

Vy rozhodujete, v akej oblasti Vám vieme byť nápomocní. Pokiaľ sa jedná o manuálnu činnosť, ktorú je možné zabezpečiť mimo Váš podnik, potom ideme do toho. Našich zverencov zaškolíme, výslednú prácu skontrolujeme a Vám dodáme dohodnutý výsledok v požadovanej kvalite. Zdravých rúk, ktoré chcú pracovať, máme k dispozícii neúrekom.

Otvorené srdce pre pomoc a otvorená myseľ pre podnikanie

Je možné, že existujú formy spolupráce, ktoré nás ešte nenapadli. Možno máte svoju vlastnú predstavu, ako viete pomáhať a aká by mohla byť naša pridaná hodnota pre Vás. Ozvite sa nám, predstavte nám Vaše nápady, ciele a my sa radi s Vami nad novými ideami zamyslíme.

Podporte dobrú vec a získajte aj tieto výhody

Buďte súčasťou niečoho skutočného a veľkého – buďte súčasťou projektov pomoci druhým v projekte CSRwork

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našej činnosti a všetkých výhodách, ktoré v spolupráci s nami získate.